Spread the love

Είναι συναρπαστικό να διευθύνεις μια επιχείρηση Επιχειρηματίες  , αλλά μπορεί επίσης να είναι συντριπτικό. Ο χρόνος σας είναι ο πιο πολύτιμος πόρος σας ως επιχειρηματίας. Μπορεί να σημαίνει τη διαφορά μεταξύ επιτυχίας και επαγγελματικής εξουθένωσης, εάν γίνει σωστή διαχείριση. Θα εξετάσουμε βασικές στρατηγικές διαχείρισης χρόνου που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για πολυάσχολους επιχειρηματίες σε αυτόν τον περιεκτικό οδηγό.

1. Η αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου βασίζεται στη βάση αποτελεσματικής ιεράρχησης εργασιών

επιχειρηματίες

Πιθανότατα έχετε μια ατελείωτη λίστα υποχρεώσεων επειδή είστε πολυάσχολος επιχειρηματίας. Αρχικά, χωρίστε τις εργασίες σε τρεις κατηγορίες: σημαντικές, σημαντικές και μη σημαντικές. Επικεντρωθείτε στη συνέχεια με σοβαρές και σημαντικές ευθύνες πρώτα για να ενισχύσετε την αποτελεσματικότητα.

2. Χρησιμοποιήστε τον πίνακα Eisenhower για ιεράρχηση

Η μήτρα του Eisenhower, γνωστή και ως η μήτρα Επείγοντος-Σημαντικού, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Ταξινομεί τα καθήκοντα σε τέσσερα τεταρτημόρια: επείγοντα και σημαντικά, σημαντικά αλλά όχι επείγοντα, σημαντικά αλλά όχι επείγοντα και ούτε σημαντικά ούτε επείγοντα. Μπορείτε να κατανείμετε καλύτερα τον χρόνο σας και να αποφύγετε τη σπατάλη ενέργειας σε δραστηριότητες που δεν είναι απαραίτητες κατηγοριοποιώντας τις εργασίες.

3. Βάλτε έξυπνους στόχους

Ο καθορισμός στόχων σαφούς, ποσοτικοποιήσιμους, εφικτούς, συναφείς και χρονικά δεσμευμένους (εξυπνάδες) δίνει σαφήνεια και πορεία. Οργανώστε τους μεγαλύτερους στόχους σας σε διαχειρίσιμες, βήμα προς βήμα εργασίες και δώστε σε καθεμία προθεσμία. Αυτή η μέθοδος όχι μόνο σας βοηθά να παραμένετε συγκεντρωμένοι, αλλά σας διευκολύνει επίσης να παρακολουθείτε την πρόοδό σας.

4. Χρησιμοποιήστε στρατηγικές αποκλεισμού χρόνου

Ο προγραμματισμός συγκεκριμένων χρονοθυρίδων για διάφορες δραστηριότητες ή εργασίες είναι γνωστός ως φραγμός χρόνου. Αφιερώστε χρόνο για σημαντικές επαγγελματικές συναντήσεις, δημιουργική εργασία, προσωπικές αναζητήσεις και άλλες δραστηριότητες. Μπορείτε να βελτιώσετε τη συγκέντρωσή σας και να ελαχιστοποιήσετε τους περισπασμούς αφιερώνοντας αδιάκοπο χρόνο σε κάθε εργασία.

5. Χρησιμοποιήστε την τεχνική Pomodoro

Η τεχνική Pomodoro είναι μια στρατηγική διαχείρισης χρόνου στην οποία η εργασία χωρίζεται σε διαστήματα 25 λεπτών που χωρίζονται με σύντομα διαλείμματα. Κατά τη διάρκεια κάθε συνάντησης Pomodoro, επικεντρωθείτε αποκλειστικά στη δουλειά που πρέπει να γίνει και, στη συνέχεια, έχετε λίγο ελεύθερο χρόνο πριν ξεκινήσετε την επόμενη συνάντηση. Αυτή η στρατηγική διατηρεί την παραγωγικότητα και αποτρέπει την εξάντληση.

6. Αναθέστε τα θελήματα θαυμάσια

Ως επιχειρηματίας οραματιστής, είναι απαραίτητο να αντιληφθείτε ότι δεν μπορείτε να κάνετε τα πάντα μόνοι σας. Καθήκοντα που δεν απαιτούν την άμεση συμμετοχή σας θα πρέπει να ανατεθούν σε ικανά μέλη της ομάδας ή ελεύθερους επαγγελματίες. Μπορείτε να ελευθερώσετε πολύτιμο χρόνο για να εστιάσετε σε στρατηγικές προτεραιότητες και στην ανάπτυξη της επιχείρησης, εγκαταλείποντας τον έλεγχο μη βασικών εργασιών.

7. Αγκαλιάστε τα εργαλεία τεχνολογίας

Πολλά τεχνολογικά εργαλεία μπορούν να απλοποιήσουν τις εργασίες και να αυξήσουν την παραγωγικότητα. Ο προγραμματισμός, οι εξειδικευμένες συσκευές και οι εφαρμογές κρατήσεων Project the board μπορούν να σας βοηθήσουν να παραμείνετε συντονισμένοι και να συνεργαστείτε ουσιαστικά με την ομάδα σας. Βρείτε τις διάφορες πλατφόρμες και εργαλεία που ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις της εταιρείας σας.

8. Εξασκηθείτε στον κανόνα των δύο λεπτών David Allen

Ένας ειδικός στην παραγωγικότητα δημοσιοποίησε τον Κανόνα των δύο λεπτών, ο οποίος δηλώνει ότι μια εργασία πρέπει να ολοκληρωθεί αμέσως εάν χρειάζονται λιγότερο από δύο λεπτά για να ολοκληρωθεί. Οι μικρές εργασίες δεν θα συσσωρεύονται και θα χάνουν πολύτιμο χρόνο αργότερα χάρη σε αυτόν τον απλό αλλά αποτελεσματικό κανόνα. Η διατήρηση της ορμής και η αποφυγή της αναβλητικότητας μπορεί να επιτευχθεί με την έγκαιρη ολοκλήρωση δευτερευουσών εργασιών.

9. Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, αποφύγετε το multitasking

γιατί μπορεί να μειώσει την παραγωγικότητα και την ποιότητα της εργασίας. Εστιάστε σε μία εργασία τη φορά αντί να προσπαθείτε να διαχειριστείτε πολλές εργασίες ταυτόχρονα. Εστιάζοντας τις προσπάθειές σας σε μια μοναχική επιχείρηση, μπορείτε να την ολοκληρώσετε ακόμα πιο παραγωγικά και με καλύτερη ποιότητα.

10. Εξασκηθείτε στο mindfulness και φροντίστε τον εαυτό σας

Η επιχειρηματικότητα μπορεί να είναι σωματικά και ψυχικά επιβαρυντική. Για να διατηρηθεί η μακροπρόθεσμη επιτυχία, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αυτοφροντίδα και την ψυχική υγεία. Συμπεριλάβετε πρακτικές ενσυνειδητότητας στην καθημερινή σας ρουτίνα, όπως ασκήσεις βαθιάς αναπνοής ή διαλογισμό. Επίσης, προγραμματίστε χρόνο για πράγματα που σας κάνουν να νιώθετε καλά, όπως άσκηση, χόμπι ή να περνάτε χρόνο με αγαπημένα πρόσωπα.

11. Ελέγξτε και κάντε προσαρμογές

τακτικά για να βλέπετε τι λειτουργεί και τι πρέπει να αλλάξει στις μεθόδους διαχείρισης του χρόνου σας. Αναλύστε την πρόοδό σας προς τους στόχους σας, τη διαχείριση του χρόνου σας και τυχόν σημεία συμφόρησης ή αναποτελεσματικότητα. Κάντε τις απαραίτητες προσαρμογές για να μεγιστοποιήσετε την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητά σας με βάση τα ευρήματά σας.

12. Μάθετε να λέτε όχι ως επιχειρηματίες

μπορεί να αντιμετωπίσετε ποικίλες απαιτήσεις για το χρόνο σας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από πελάτες και ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς και ευκαιρίες και εκδηλώσεις δικτύωσης. Το να καταλάβετε πώς να λέτε όχι αβίαστα είναι θεμελιώδες για τη διαφύλαξη του χρόνου σας και την προσοχή στις ανάγκες σας. Μην φοβάστε να απορρίψετε αιτήματα που δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντά σας και δώστε προτεραιότητα στις δεσμεύσεις που συνάδουν με τις αξίες και τους στόχους σας.

13. Αναπτύξτε μια αναπτυξιακή προοπτική

Η υιοθέτηση μιας προοπτικής ανάπτυξης είναι σημαντική για συνεχή βελτίωση και ευελιξία παρά τις προκλήσεις. Αγκαλιάστε τις ατυχίες καθώς η μάθηση ανοίγει τις πόρτες και δείτε τις απογοητεύσεις ως λίθους για την πρόοδο. Αναπτύσσοντας μια προοπτική ανάπτυξης, θα παραμείνετε ανοιχτοί σε πρόσθετες ευκαιρίες, θα προσαρμοστείτε στις αλλαγές και θα προωθήσετε την αναζήτησή σας για τους στόχους σας.

14. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό

Μην φοβάστε να ζητήσετε βοήθεια και υπευθυνότητα από μέντορες, συνομηλίκους ή προπονητές επιχειρήσεων. Περιτριγυριστείτε από ανθρώπους που κατανοούν το επιχειρηματικό ταξίδι και μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη, υπευθυνότητα και κατεύθυνση. Οι τακτικές συναντήσεις για λογοδοσία και τα check-in μπορούν να σας βοηθήσουν να παραμείνετε παρακινημένοι και σε καλό δρόμο.

συμπέρασμα

Οι πολυάσχολοι επιχειρηματίες πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το χρόνο τους για να επιτύχουν τους στόχους τους, να μειώσουν το άγχος και να μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητα. Μπορείτε να ελέγξετε το πρόγραμμά σας, να επικεντρωθείτε σε ό,τι έχει μεγαλύτερη σημασία και να προχωρήσετε την επιχείρησή σας, εφαρμόζοντας αυτές τις στρατηγικές διαχείρισης χρόνου.


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *